Головна Про нас Послуги Контакти

Біологія

О. В. Костильов, С. П. ЯценкоБіологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладівКам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. — 288 с.

Підручник з біології для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів уходить до числа тих, що створено відповідно до оновленої програми МОН України. У навчальній книжці в доступній формі висвітлено питання, що розкривають процеси діяльності найважливіших систем людського організму, а також причини їх порушення та можливі наслідки. З метою формування загальних уявлень про психіку людини учням пропонується розібратися з тим, без чого неможливо уявити людину: мислення, свідомість, мова, творчість.

Методичне забезпечення підручника розраховане на активну співпрацю з учнем та на здобуття ним нових знань про людину як біологічну істоту.

Підручник гарно ілюстровано. Окрім навчального матеріалу, вміщено безліч цікавих фактів, що стосуються будови та функціонування людського організму. Тому підручник може зацікавити не лише учнів 8-х класів, а й прихильників біології та психології.

Біологія (електронний варіант) (PDF)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491)

ISBN 978-966-496-363-0

Бітюк М.Ю., Віркун В.О., Гудзь В.В.Природознавство. 5 клас: практичні роботи, практичні заняття, дослідницький практикум, міні-проекти, екскурсіїКам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 40 с.

В посібнику представлено розробки практичних робіт, практичних занять, дослідницького практикуму, план виконання учнями міні-проектів, проведення екскурсій.

Особливу увагу приділено розвитку мислення учнів, навчальній діяльності, формуванню дослідницьких компетенцій, а також ціннісних уявлень про природу.

Посібник призначений для учнів 5 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів, які викладають курс «Природознавство».

(Лист ІІТЗО від 27.01.2014 р. № 14.1/12-Г-57)

Віркун В.О.Робочий зошит з природознавства: 5 клас Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 124 с.

Робочий зошит містить матеріал, викладений у вигляді конспектів, опорних схем, таблиць, малюнків. У посібнику вміщено практичні заняття, практичні роботи, проекти. Зміст завдань і різноманітні рубрики сприятимуть реалізації наскрізних змістових ліній та формуванню ключових компетентностей відповідно до положень Концепції Нової української школи.

Робочий зошит може використовуватись із підручником «Природознавство. 5 клас» різних авторів і авторських колективів.

Посібник призначений для учнів 5-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів, які викладають курс «Природознавство».

(Лист ІМЗО від 01.08.2017 р. № 21.1/12-Г-477)

Бітюк М.Ю.Робочий зошит з природознавства: 5 клас Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 112 с.

Посібник являє собою робочий зошит учня до підручника «Природознавство. 5 клас» (автори Т. В. Коршевнюк, В. І. Баштовий), складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Природознавство. 5 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804).

Робочий зошит містить матеріал, викладений у вигляді конспектів, опорних схем, таблиць, малюнків, які перемежовуються різноманітними рубриками. У посібнику вміщено лабораторні дослідження, дослідницький практикум, практичні роботи, проекти.

Користування цим зошитом сприятиме одержанню учнями навичок формування науково-дослідницьких компетентностей під час виконання лабораторних досліджень і практичних робіт на уроках, дослідницького практикуму вдома.

Для учнів 5-го класу і вчителів природознавства.

(Лист ІМЗО від _________ р. № ___________)

Бітюк М.Ю.Робочий зошит з природознавства: 5 клас Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 104 с.

Посібник являє собою робочий зошит учня до підручника «Природознавство. 5 клас» (авт. О. Г. Ярошенко, М. В. Бойко), видання 2018 року. Складений відповідно до навчальної програми для закладів загальної середньої освіти «Природознавство. 5 клас» (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 No 804).

Робочий зошит містить матеріал, викладений у вигляді конспектів, опорних схем, таблиць, малюнків, які перемежовуються різноманітними рубриками. У посібнику вміщено практичні заняття, практичні роботи, спостереження і дослідження.

Користування цим зошитом сприятиме формуванню в учнів науково-дослідницьких компетентностей під час практичних занять, практичних робіт на уроках, спостережень і досліджень удома.

Для учнів 5-го класу і вчителів природознавства.

(Лист ІМЗО від 30.07.2018 р. № 22.1/12-Г-610)

Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О.Біологія. 6 клас: лабораторні дослідження, дослідницький практикум, практичні роботи, проекти, екскурсіїКам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 52 с.

Посібник з біології складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія» (6 клас). – Київ: видавничий дім «Освіта», 2013. – 64 с.

Посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, дослідницького практикуму, практичних робіт, проектів, екскурсій, спостережень учнів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Користування даним зошитом сприятиме одержанню учнями навичок формування науково-дослідницьких компетенцій під час виконання лабораторних досліджень і практичних робіт на уроках, дослідницького практикуму вдома, спостережень під час екскурсій.

Для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІІТЗО від 06.05.2014 р. № 14.1/12-Г-642)

Віркун В.О.Біологія: лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницький практикум: 6-ий кл.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - 32 с.

Посібник з біології складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Біологія" (6 клас). - Київ: видавничий дім "Освіта", 2013. - 64 с. зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 р. № 585.

Посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, дослідницького практикуму, практичних робіт, спостережень учнів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Користування даним зошитом сприятиме одержанню учнями навичок формування науково-дослідницьких компетенцій під час виконання лабораторних досліджень і практичних робіт на уроках, дослідницького практикуму вдома.

Для учнів 6 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 03.08.2016 р. № 2.1/12-Г-630)

Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю.Робочий зошит з біології. 6 клас.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. - 124 с.

Посібник являє собою робочий зошит учня, складений відповідно до оновленої навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6–9-й класи» (наказ МОН від 07.06.2017 No 804).

Робочий зошит містить матеріал, викладений у вигляді опорних схем, таблиць, малюнків. У посібнику вміщено лабораторні дослідження, практичні роботи, дослідницький практикум. Зміст завдань і різноманітні рубрики сприятимуть реалізації наскрізних змістових ліній та формуванню ключових компетентностей відповідно до положень Концепції Нової української школи.

Робочий зошит може використовуватись із підручниками «Біологія. 6 клас» різних авторів і авторських колективів. Опційні теми позначені *.

Посібник призначений для учнів 6-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 05.07.2018 р. № 22.1/12-Г-491)

Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю.Біологія: лабораторні дослідження, практичні роботи, проекти, екскурсії: 7-ий класКам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 44 с.

Посібник з біології складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Біологія" (7 клас, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 р. № 585). - Київ: видавничий дім "Освіта", 2013. - 64 с.

Посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, практичних робіт, проектів, екскурсій, спостережень учнів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Користування даним зошитом сприятиме одержанню учнями навичок формування науково-дослідницьких компетенцій під час виконання лабораторних робіт, досліджень, практичних робіт, проектів, спостережень під час екскурсій.

Для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІІТЗО від 29.05.2015 р. № 14.1/12-Г-336)

Віркун В.О.Біологія: лабораторні дослідження, практичні роботи: 7-ий кл.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - 20 с.

Посібник з біології складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Біологія" (7 клас, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 р. № 585). - Київ: видавничий дім "Освіта", 2013. - 64 с.

Посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, практичних робіт, спостережень учнів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Користування даним зошитом сприятиме одержанню учнями навичок формування науково-дослідницьких компетенцій під час виконання лабораторних досліджень, практичних робіт.

Для учнів 7 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 03.08.2016 р. № 2.1/12-Г-629)

Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю.Робочий зошит з біології. 7 клас.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. - 124 с.

Посібник являє собою робочий зошит учня, складений відповідно до оновленої навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія. 6–9-й класи» (наказ МОН від 07.06.2017 No 804).

Робочий зошит містить матеріал, викладений у вигляді опорних схем, таблиць, малюнків. У посібнику вміщено лабораторні дослідження та практичні роботи. Зміст завдань і різноманітні рубрики сприятимуть реалізації наскрізних змістових ліній та формуванню ключових компетентностей відповідно до положень Концепції Нової української школи.

Робочий зошит може використовуватись із підручником «Біологія. 7 клас» різних авторів і авторських колективів. Опційні теми позначені *.

Посібник призначений для учнів 7-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 05.07.2018 р. № 22.1/12-Г-492)

Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О.Біологія: лабораторні дослідження, лабораторна робота, дослідницький практикум, проекти: 8-ий кл.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. - 36 с.

Посібник з біології складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів "Біологія" (8 клас, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 р. № 585). - Київ: видавничий дім "Освіта", 2013. - 64 с.

Посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, лабораторної роботи, проектів, дослідницького практикуму учнів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Користування даним зошитом сприятиме одержанню учнями навичок формування науково-дослідницьких компетенцій під час виконання лабораторних досліджень, лабораторної роботи, проектів, дослідницького практикуму.

Для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 05.05.2016 р. № 2.1/12-Г-198)

Віркун В.О.Біологія: лабораторні дослідження, дослідницькі практикуми, лабораторна робота: 8-ий кл.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. - 28 с.

Посібник для лабораторних досліджень, дослідницького практикуму, лабораторної роботи складено відповідно до чинної програми з біології для 6-9 класів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 р. № 585).

Навчальний посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, дослідницького практикуму, лабораторної роботи та спостережень учнів. Користування даним посібником сприятиме формуванню в учнів дослідницьких компетенцій, звільнить від непродуктивної механічної роботи.

Для учнів 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 05.05.2016 р. № 2.1/12-Г-199)

Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю.Робочий зошит з біології: 8-ий кл.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. - 148 с.

Посібник являє собою робочий зошит учня, складений відповідно до чинної програми з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 р. № 585).

Робочий зошит містить матеріал, викладений у вигляді конспектів, опорних схем, таблиць, малюнків, які перемежовуються різноманітними рубриками. У посібнику вміщено лабораторні дослідження, дослідницький практикум, лабораторні роботи, проекти.

Для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 05.05.2016 р. № 2.1/12-Г-200)

Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю.Біологія: лабораторні дослідження, лабораторні роботи, практичні роботи, дослідницький практикум, проекти: 8-ий кл. Поглиблене вивченняКам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. - 60 с.

Зошит "Лабораторні дослідження, лабораторні роботи, практичні роботи, дослідницький практикум, проекти з біології" складено відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів із поглибленим вивченням біології (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти).

Навчальний посібник призначений для проведення лабораторних і практичних робіт, лабораторних досліджень, проектів, дослідницького практикуму. Користування даним посібником сприятиме формуванню в учнів дослідницьких компетенцій, навичок самостійності при виконанні практичної складової програми.

Для учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл із поглибленим вивченням біології і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 30.05.2016 р. № 2.1/12-Г-259)

Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О. Біологія : лабораторні дослідження, лабораторна робота, практичні роботи, проекти: 9-й кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 24 с.

Посібник із біології складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Біологія» (Наказ МОН України від 07.06.2017 р. № 804). – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi- 5-9-klas-2017.html.

Посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, практичних і лабораторної робіт, проектів учнів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Користування цим зошитом сприятиме одержанню учнями навичок формування науково-дослідницьких компетенцій під час виконання лабораторних досліджень, практичних і лабораторної робіт, проектів.

Для учнів 9-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 26.06.2017 р. № 21.1/12-Г-276)

ISBN 978-966-496-410-1

Віркун В.О. Біологія : лабораторні дослідження, практичні роботи, лабораторна робота, проекти : 9-й кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 24 с.

Посібник для лабораторних досліджень, дослідницького практикуму, лабораторної роботи складено відповідно до чинної програми з біології для 6–9-х класів (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804). Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ navchalni-programi-5-9-klas-2017.html.

Посібник призначений для проведення учнями лабораторних досліджень, практичних робіт, лабораторної роботи, проектів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів науково-дослідницьких компетенцій, навичок самостійної роботи, практичних умінь.

Для учнів 9-го класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(лист ІМЗО від 26.06.2017 р. № 21.1/12-Г-275)

ISBN 978-966-496-413-2

Мирна Л.А., Віркун В.О., Бітюк М.Ю. Робочий зошит з біології : 9-й кл Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 136 с.

Посібник складено відповідно до оновленої навчальної програми з біології для учнів 6–9 класів (наказ МОН України від 07.06.2017 № 804).

Робочий зошит містить матеріал, викладений у вигляді конспектів, опорних схем, таблиць, малюнків, які перемежовуються різноманітними рубриками. У посібнику вміщено лабораторні дослідження, дослідницький практикум, лабораторні роботи, проекти.

Для учнів 9-го класу і вчителів біології.

(лист ІМЗО від 10.08.2017 р. № 21.1/12-Г-523)

Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О. Біологія: лабораторні дослідження, лабораторні роботи, практичні роботи, проекти: 9-ий кл. Поглиблене вивчення Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 48 с.

Зошит «Лабораторні дослідження, лабораторні роботи, практичні роботи, проекти» з біології складено відповідно до чинної Програми з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 983.

Навчальний посібник призначений для проведення лабораторних і практичних робіт, лабораторних досліджень, проектів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів дослідницьких компетенцій, навичок самостійності під час виконання практичної складової програми. Зміст завдань і різноманітні рубрики спрямовані на реалізацію наскрізних змістових ліній та формування ключових компетентностей відповідно до положень Концепції Нової української школи.

Для учнів 9-го класу загальноосвітніх шкіл із поглибленим вивченням біології і вчителів біології.

(лист ІМЗО від 30.07.2018 р. № 22.1/12-Г-608)

Мирна Л.А., Бітюк М.Ю., Віркун В.О. Біологія і екологія: лабораторні роботи, практичні роботи, проекти: 10 клас. Рівень стандарту Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 24 с.

Посібник із біології і екології складений відповідно до навчальної програми для закладів загальної середньої освіти «Біологія і екологія» (10–11-й класи), рівень стандарту (наказ МОН No 1407 від 23.10.2017 р.).

Посібник призначений для проведення лабораторних і практичних робіт, проектів, які становлять обов’язкову складову уроків із біології і екології.

Користування цим зошитом сприятиме одержанню учнями навичок самостійного виконання лабораторних і практичних робіт на уроках, спостережень і досліджень, вивільнить час для обговорення в групі важливих біологічних питань.

Для учнів 10-го класу та вчителів біології і екології.

(лист ІМЗО від 30.07.2018 р. № 22.1/12-Г-609)

Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та профільного навчанняКам’янець-Подільський, Аксіома, 2009. - 288с.

Збірка пропонує загальноосвітнім навчальним закладам низку авторських програм курсів за вибором і факультативів для учнів 7-11 класів.

Зміст програм курсів за вибором для учнів 7-9-х класів спрямований на розвиток у школярів інтересу до природничого профілю, орієнтує на вибір профілю навчання у старшій школі, сприяє визначенню професійних інтересів і якостей школярів, тощо.

Для учнів старшої школи зміст програм курсів за вибором спрямований на внутрішньо профільну спеціалізацію навчання і побудову індивідуальних освітніх траєкторій.

Курси за вибором дають можливість учням випробувати власні сили в різних навчальних предметах, а тому вони можуть бути короткими (14-17 год.), їх кількість має забезпечити можливість індивідуального вибору школяра. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, враховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону у спеціалістах, можливості навчально-матеріальної бази школи.

Мирна Л.А.Лабораторні та практичні роботи з біології. 11 клас. (рівень стандарту / академічний рівень)/ Л.А.Мирна, В.О.Віркун, М.Ю.Бітюк.
Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 28 с. – Серія “Біологічна”

Зошит “Лабораторні та практичні роботи з біології” складений відповідно до чинної Програми для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів “Біологія” (10-11 класи), рівень стандарту, академічний рівень (Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 128 с.).
Навчальний посібник призначений для проведення лабораторних і практичних робіт, досліджень та спостережень учнів. Користування даним посібником сприятиме одержанню учнями навичок самостійного виконання лабораторних і практичних робіт, спостережень і досліджень на уроках.
Для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів біології.

(Лист ІМЗО від 01.08.2018 № 22.1/12-Г-623)

Мирна Л.А.Лабораторні та практичні роботи з екології. 11 класу. (рівень стандарту / академічний рівень)/ Л.А.Мирна, В.О.Віркун, М.Ю.Бітюк. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 28 с.

Зошит “Лабораторні та практичні роботи з екології” складений відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів “Екологія” (10-11 класи) (природничо-математичний напрям, екологічний напрям, рівень стандарту, академічний рівень) (Київ, 2010).
Посібник призначений для проведення практичних робіт, які становлять обов’язкову складову уроків з екології. Користування зошитом сприятиме одержанню учнями навичок самостійного виконання практичних робіт на уроках, досліджень, спостережень, вивільнить час для виконання творчих завдань.
Для учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл і вчителів екології.

(Лист ІМЗО від 31.01.2018 № 22.1/12-Г-64)