Головна Про нас Послуги Контакти

Конкурс підручників

О.В. Костильов, С.П. Яценко Біологія: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 278 с. : іл.

Підручник із біології для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів складений у відповідності з чинною навчальною програмою. У тексті книги висвітлено завдання біологічної науки, розкрито хімічний склад організмів та їх клітинну будову. Особливу увагу приділено речовинам, покликаним зберігати та передавати потомкам спадкову інформацію, та механізмам її реалізації. Детально розкрито будову клітин, показано їхню різноманітність та особливості будови у представників різних груп організмів. Висвітлено механізми біологічних процесів, що становлять основу життя, показано можливості їх регуляції. Описано явища, які лежать в основі росту і розвитку організмів, а також принципи передачі та реалізації спадкової інформації, що забезпечує схожість та єдність споріднених організмів. Описано явища історичного розвитку життя на планеті, етапи його вивчення. Показано головні явища змін живого, що відбувалися упродовж мільйонів років і залишили свідчення про це. Пояснено головні причини та механізми взаємодій представників різних видів у ході існування, пристосування та забезпечення свого існування та існування потомків.

Методичний апарат підручника сприятиме засвоєнню різнопланового матеріалу, систематизації знань і спрямує їх на застосування у наступній пізнавальній діяльності.

Підручник оптимально ілюстровано, наведено факти, що мають спонукати школярів до подальшої пізнавальної діяльності.

П.О.Масляк, С.Л.Капіруліна Географія: підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 272 с. : іл.

Підручник «Географія. Україна і світове господарство» укладений відповідно до чинної програми МОН України і покликаний допомогти учням загальноосвітніх шкіл завершити географічну освіту на базовому рівні. Провідною метою його змісту є формування знань про національне і світове господарство, тенденції їх розвитку й визначення місця України в сучасному світі. Практична спрямованість курсу реалізується через запропоновані авторами вказівки щодо виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень, завдань творчого характеру тощо.

Методичний апарат підручника розрахований на розвиток навичок самоосвітньої діяльності учнів з метою здобуття ними нового рівня. Ілюстрації підручника доповнюють його зміст, статистичні дані сприяють розвитку аналітичного мислення, посилання на вітчизняні та закордонні електронні джерела інформації стануть корисними всім, хто цікавиться господарством України та світу. Підручник стане корисним не тільки тим, хто навчається у 9-му класі, а й усім, хто небайдужий до географії.

Коляда І.А. Всесвітня історія: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закладів Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 304 с. : іл.

У підручнику висвітлено період Нової історії, що розпочинається Великою французькою революцією кінця XVIII ст. та завершується передднем початку Першої світової війни. Основний навчальний матеріал поданий за чинною програмою «Всесвітня історія» Міністерства освіти і науки України. Значна увага приділена практичним заняттям. Образності і покращенню сприйняття історичних процесів і подій Нової історії допомагають витяги з документів, спогадів сучасників, численні ілюстрації та мапи. Розроблена система актуалізуючих, репродуктивно-дедуктивних та творчих завдань покликана пробудити інтерес до поглибленого вивчення періоду, перевірити рівень освітніх досягнень учнів.

Презентація підручника

Масляк П.О., Капіруліна С.Л. «Географія» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015 рік, 416 сторінок.

Для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою.

Метою запропонованого підручника є формування географічних знань про природу материків і океанів та її цілісність, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас автори підручника намагалися розширити знання учнів про географічну оболонку та її компоненти шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання.

Зміст та структуру підручника спрямовано на формування навчально-пізнавальної, інформаційної, картографічної, комунікативної, загально-культурної компетенцій учнів 7-го класу.

Видання призначено для учнів, вчителів-географів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться географією.

PDF-файл для ознайомлення

Ходзицька І.Ю. та ін. «Трудове навчання (для дівчат)» підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Ходзицька І.Ю., Безносюк О.І., Горобець О.В., Павич Н.М. Аксіома, 2015 рік, 176 сторінок.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми Міністерства освіти і науки України.

Підручник складається з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з властивостями волокон та тканин тваринного походження, навчать технології в’язання гачком, а також містять відомості про будову та роботу на швейній машині, основи проектної діяльності та технологію малярних робіт і маркування споживчих товарів.

PDF-файл для ознайомлення