Головна Про нас Послуги Контакти

Економіка

за ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженко; ДВНЗ "Університет банківської справи"Фінансова грамотність: робочий зошит учня. 10 клас Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 108 с.

Робочий зошит учня до навчального посібника із фінансової грамотності дасть практичні навички знань про фінансові інститути і пропоновані ними продукти, а також уміння їх за потреби використовувати з розумінням відповідальності за наслідки власних дій.

Для учнів старших класів загальноосвітніх шкіл.

(Лист ІІТЗО від 08.02.2012 р. № 14.1/12-Г-30)

Горленко Г.О.Збірник завдань для поточного та тематичного оцінювання з економіки: профільний рівень: 10-11 класи/ Г.О. Горленко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 240 с.

Збірник містить 2000 завдань різних форматів та рівнів складності, на основі яких можуть бути сформовані варіанти контрольних робіт для перевірки навчальних досягнень учнів з економіки.

Збірник структурований за темами відповідно до програми «Економіка. Профільний рівень. 10-11 класи», рекомендованої Міністерством освіти та науки України. Однак він може бути використаний і при складанні контрольних робіт для учнів 11 класів, що вивчають економіку на рівні стандарту, академічному рівні, а також для учнів 8-9 класів, що вивчають економіку за будь-якою програмою.

Представлені завдання також можуть бути використані для підготовки і самопідготовки учнів до тематичного оцінювання та олімпіад.

Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів економіки.

(Лист ІІТЗО від 21.08.2014 р. № 14.1/12-Г-1545)

Радіонова І.Ф.Економіка (профільний рівень). 11 клас/ І.Ф. Радіонова, В.В. Радченко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 256 с.

Цей підручник дає можливість продовжити вивчення економіки та зробити знання про те, як вона організована та функціонує, більш повними. Якщо матеріал, який ви вивчали у 10 класі, вас не дуже зацікавив або ж ваші знання не стали ґрунтовними, ще не пізно надолужити.
«Економіка (профільний рівень). 11 клас» – підручник для учнів 11-х класів з поглибленим вивченням економіки та для вчителів, які викладають цей цікавий та важливий для кожної людини предмет.

Тема 3.2. Досягнення мети підприємницької діяльності (PDF)

Горленко Г.О.Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Практичні роботи: Навчальний посібник для учнів 11-х класів економічного профілю навчання./ Г.О.Горленко. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 116 с.

Навчальний посібник входить у комплект до підручника «Економіка (профільний рівень). 11 клас» І.Ф.Радіонової, В.В. Радченко.
Містить різноформатні вправи, які допоможуть учням опанувати теоретичний матеріал підручника і розвинути навички економічного аналізу.
В посібник також включені рекомендації з виконання практичних робіт, передбачених чинною програмою з економіки для учнів 11-х класів.
Може бути використаний на уроках, для виконання домашнього завдання і самопідготовки учнів до всіх видів оцінювання (поточного, тематичного, підсумкового).

Капіруліна С.Л.Подорож у світ економіки/ С.Л.Капіруліна, К.В.Панькова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 72 с.

«Подорож у світ економіки» призначена для п’ятикласників, учителів економіки та батьків, які дбають про економічну освіченість своїх дітей.

Посібник складений за навчальною програмою «Початки економіки» (автор Ю.В.Бицюра), що розрахована на вивчення предмета «Економіка» учнями 5-7 класів, тобто впродовж трьох років.

Посібник містить розробки 17 уроків з курсу «Подорож у світ економіки», практичні роботи, тестові завдання, перелік сайтів для перегляду. Наприкінці навчального посібника є заліковка, де вчитель зможе оцінити знання учня на кожному заліку і виставити підсумкову оцінку.

Методичні рекомендації. (DOC)

(Лист ІМЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-82)

Капіруліна С.Л.Подорож у світ економіки/ С.Л.Капіруліна, К.В.Панькова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 104 с.

Навчальний посібник «Подорож у світ економіки» призначений для шестикласників, учителів економіки та батьків, які дбають про економічну освіченість своїх дітей.
Посібник складений за навчальною програмою «Початки економіки» (автор Ю.В.Бицюра), що розрахована на вивчення предмета «Економіка» учнями 5-7 класів, тобто впродовж трьох років.
«Подорож у світ економіки» містить розробки 35 уроків з курсу «Подорож у світ економіки», практичні роботи, тестові завдання, перелік сайтів для перегляду. Наприкінці навчального посібника є заліковка, де вчитель зможе оцінити знання учня на кожному заліку і виставити підсумкову оцінку.

(Лист ІМЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-83)

Капіруліна С.Л.Подорож у світ економіки/ С.Л.Капіруліна, К.В.Панькова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 76 c.

«Подорож у світ економіки» призначена для семикласників, учителів економіки та батьків, які дбають про економічну освіту своїх дітей. Посібник складений за навчальною програмою «Початки економіки» (автор Ю.В.Бицюра), що розрахована на вивчення предмета «Економіка» учнями 5-7 класів, тобто впродовж трьох років.

Посібник містить розробки 35 уроків з курсу «Подорож у світ економіки», практичні роботи, тестові завдання, перелік сайтів для перегляду. Наприкінці навчального посібника є заліковка, де вчитель зможе оцінити знання учня

(Лист ІМЗО від 25.03.2016 р. № 2.1/12-Г-84)

Радіонова І.Ф.Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 класІ.Ф. Радіонова. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 176 с.

Цей підручник є переможцем Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників з економіки для учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів. У ньому пояснюються основи економічного життя суспільства та ринкової економіки, організації підприємницької діяльності, державного регулювання економіки та міжнародних економічних відносин.

Призначений для учнів 11 класів, осіб, що готуються продовжити вивчення економіки, фінансів, міжнародних відносин, права у вишах, та для усіх, хто цікавиться економікою.

Горленко Г.О.Практичні роботи з економіки для учнів 11 класів (рівень стандарту)Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 28 с.

Посібник містить 7 практичних робіт, передбачених чинною програмою «Економіка» для учнів 11 класів усіх профілів навчання, які вивчають економіку на рівні стандарту.

(Лист ІМЗО від 22.03.2016 р. № 2.1/12-Г-79)

Горленко А.А.Практические работы по экономике для учащихся 11 классов (уровень стандарта).

Пособие содержит 7 практических работ, предусмотренных действующей программой «Экономика» для учеников 11 классов всех профилей обучения, изучающих экономику на уровне стандарта.

Радіонова І.Ф., Радченко В.В. Економіка (профільний рівень). 10 клас Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. - 208 с.

Детальніше... (PDF)

Горленко Г.О. Економіка (профільний рівень). Тренувальні вправи + Лабораторні роботи: Навчальний посібник для учнів 10-х класів суспільно-гуманітарного напрямку навчання Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2017.

Детальніше... (PDF)

Навчальний посібник входить у комплект до підручника "Економіка (профільний рівень)" І.Ф.Радіонової, В.В. Радченка.

Містить різноформатні вправи, які допоможуть учням опанувати теоретичний матеріал підручника і розвинути навички економічного аналізу.

В посібник також включені рекомендації з виконання лабораторних робіт, передбачених чинною програмою з економіки для учнів 10-х класів.

Може бути використаний на уроках, для виконання домашнього завдання і під час самопідготовки учнів до всіх видів оцінювання (поточного, тематичного, підсумкового).

(Лист ІМЗО від 22.03.2016 р. № 2.1/12-Г-81)