Головна Про нас Послуги Контакти

Географія

В. Г. Васільчук, Д. В. Галкін, Г. В. Думанська Компетентнісно орієнтовані завдання з географії: 6-ий кл. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 44 с.

Посібник містить тестові завдання для оцінювання очікуваних результатів.

Завдання складені відповідно до оновленої програми, мають в основному компетентнісно-орієнтований зміст, базуються на інтеграції внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, реалізують наскрізні змістові лінії засобами предмета, сприяють формуванню предметних та ключових компетентностей школярів. Робота з посібником сприятиме успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, формуванню предметних та ключових компетентностей засобами курсу географії для учнів 6 класу.

Посібник призначений для учнів 6-го класу, випускників закладів освіти, абітурієнтів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, та вчителів географії.

(Лист ІМЗО від __.__.____ р. № ______________)

ISBN 978-966-496-463-7

В. Г. Васільчук, Д. В. Галкін, Г. В. Думанська Компетентнісно орієнтовані завдання з географії: 7-ий кл. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – ___ с.

Посібник містить тестові завдання для оцінювання очікуваних результатів.

Завдання складені відповідно до оновленої програми, мають в основному компетентнісно-орієнтований зміст, базуються на інтеграції внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, реалізують наскрізні змістові лінії засобами предмета, сприяють формуванню предметних та ключових компетентностей школярів. Робота з посібником сприятиме успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, формуванню предметних та ключових компетентностей засобами курсу географії для учнів 7 класу.

Посібник призначений для учнів 7-го класу, випускників закладів освіти, абітурієнтів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, та вчителів географії.

(Лист ІМЗО від __.__.____ р. № ______________)

ISBN 978-966-496-4__-_

В. Г. Васільчук, Д. В. Галкін, Г. В. Думанська Компетентнісно орієнтовані завдання з географії: 8-ий кл. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – __ с.

Посібник містить тестові завдання для оцінювання очікуваних результатів.

Завдання складені відповідно до оновленої програми, мають в основному компетентнісно-орієнтований зміст, базуються на інтеграції внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, реалізують наскрізні змістові лінії засобами предмета, сприяють формуванню предметних та ключових компетентностей школярів. Робота з посібником сприятиме успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, формуванню предметних та ключових компетентностей засобами курсу географії для учнів 8 класу.

Посібник призначений для учнів 8-го класу, випускників закладів освіти, абітурієнтів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, та вчителів географії.

(Лист ІМЗО від __.__.____ р. № ______________)

ISBN 978-966-496-4__-_

В. Г. Васільчук, Д. В. Галкін, Г. В. Думанська Компетентнісно орієнтовані завдання з географії: 9-ий кл. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – __ с.

Посібник містить тестові завдання для оцінювання очікуваних результатів.

Завдання складені відповідно до оновленої програми, мають в основному компетентнісно-орієнтований зміст, базуються на інтеграції внутрішньопредметних і міжпредметних зв’язків, реалізують наскрізні змістові лінії засобами предмета, сприяють формуванню предметних та ключових компетентностей школярів. Робота з посібником сприятиме успішній підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання, формуванню предметних та ключових компетентностей засобами курсу географії для учнів 9 класу.

Посібник призначений для учнів 9-го класу, випускників закладів освіти, абітурієнтів, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, та вчителів географії.

(Лист ІМЗО від __.__.____ р. № ______________)

ISBN 978-966-496-4__-_

П.О.Масляк, С.Л.КапірулінаГеографія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закладівКам’янець-Подільський: Аксіома, 2017. – 272 с.: іл.

Підручник «Географія» укладений відповідно до чинної програми МОН України і покликаний допомогти учням загальноосвітніх шкіл завершити географічну освіту на базовому рівні. Провідною метою його змісту є формування знань про національне і світове господарство, тенденції їх розвитку й визначення місця України в сучасному світі. Практична спрямованість курсу реалізується через запропоновані авторами вказівки щодо виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень, завдань творчого характеру тощо.

Методичний апарат підручника розрахований на розвиток навичок самоосвітньої діяльності учнів. Ілюстрації підручника доповнюють його зміст, статистичні дані сприяють розвитку аналітичного мислення, посилання на вітчизняні та закордонні електронні джерела інформації стануть у нагоді всім, хто цікавиться господарством України та світу. Підручник адресовано не тільки тим, хто навчається у 9-му класі, а й усім, хто небайдужий до географії.

Географія (електронний варіант) (PDF)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 р. № 417)

ISBN 978-966-496-409-5

П.О.Масляк, С.Л.КапірулінаГеографія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закладівКам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – 304 с.: іл.

Підручник з географії «Україна у світі: природа, населення» для тих, хто навчається у 8 класі, продовжує лінію новостворених підручників за оновленою програмою МОН України. У підручнику доступно та цікаво представлено особливості природних умов і ресурсів нашої країни, які є передумовою розвитку економіки та фундаментом життєдіяльності її населення. Характеристику населення України представлено на тлі населення світу, основних тенденцій щодо його природного та механічного руху.

Методичний апарат підручника розраховано на активну взаємодію з учнем, на залучення знань, умінь та навичок, які він уже має, для здобуття нового рівня розумової діяльності, географічної культури та обізнаності.

Підручник яскраво ілюстровано. У ньому вміщено достатню кількість сучасних статистичних та довідкових даних, зокрема і з посиланнями як на вітчизняні, так і на закордонні електронні джерела інформації. Підручник стане у нагоді не тільки учням 8-х класів, а й усім, хто цікавиться природою та населенням нашої країни.

Географія (електронний варіант) (PDF)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491)

ISBN 978-966-496-362-3

П.О.Масляк, С.Л.КапірулінаГеографія : підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закладівКам’янець-Подільський: Аксіома, 2015.

Метою запропонованого підручника є формування географічних знань про природу материків і океанів та її цілісність, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас автори підручника намагалися розширити знання учнів про географічну оболонку та її компоненти шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання.

Зміст та структуру підручника спрямовано на формування навчально-пізнавальної, інформаційної, картографічної, комунікативної, загально-культурної компетенцій учнів 7-го класу.

Видання призначене для учнів, вчителів-географів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться геогра­фією.

Географія (електронний варіант) (PDF)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777)

ISBN 978-966-496-337-1

П.А. Масляк, С.Л. КапирулинаГеография: учеб. для 7-го кл. общеобразоват. учебн. заведенийКаменец-Подольский : Аксиома, 2015. - 320 с. : ил.

Целью данного учебника является формирование географических знаний о природе материков и океанов и ее целостности, о населении и его жизнедеятельности в разных природных условиях. Также авторы учебника пытались расширить знания учеников о географической оболочке и ее компонентах путем использования нетрадиционных форм и методов обучения.

Содержание и структура учебника направлены на формирование учебно-познавательной, информационной, картографической, коммуникативной, общекультурной компетенций учащихся 7-го класса.

Издание предназначено для учеников, учителей-географов, преподавателей и студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется географией.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины
(Приказ Министерства образования и науки Украины от 20.07.2015 № 777)

ISBN 978-966-496-339-5

География (электронный вариант)... (PDF)

Думанська Г.В., Вітенко І.М.Практичні роботи з географії: практикум для 6-го класуКам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 44 с.

Посібник містить практичні роботи і географічні дослідження з курсу «Загальна географія. 6 клас», зміст яких відповідає програмі за новими Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти.

Різнорівневі завдання кожної практичної роботи передбачають: ознайомлення з географічними картами та вміння їх читати, виконання тренувальних завдань та завдань творчого рівня. Дослідження пропонується виконати у різних формах: презентації, твори, розробки міні-проектів, постерів, роботи на місцевості. Робота із зошитом забезпечує успішне формування у школярів практичного застосування географічних знань, уміння користуватися різними джерелами географічної інформації, самостійно шукати й аналізувати її. У практикумі вміщено всі контурні карти, необхідні для виконання практичних робіт.

Посібник призначений для учнів 6 класу та вчителів географії.

(Лист ІІТЗО від 29.05.2014 р. № 14.1/12-Г-766)

Думанська Г.В., Вітенко І.М.Практичні роботи з географії: практикум для 7-го класуКам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 60 с.

Посібник містить практичні роботи і географічні дослідження з курсу "Географія. 7 клас" (Материки і океани), зміст яких відповідає програмі за новими Державними стандартами базової і повної загальної середньої освіти.

Виконання практичних робіт і географічних досліджень передбачає використання тематичних карт атласу, контурних карт, забезпечує формування практичних умінь учнів щодо знаходження, систематизації та презентації різноманітної географічної інформації, сприяє досягненню високого рівня картографічної грамотності й культури. У практикумі вміщено всі контурні карти, необхідні для виконання практичних робіт і досліджень.

Посібник призначений для учнів 7 класу та вчителів географії.

(Лист ІІТЗО від 05.06.2015 р. № 14.1/12-Г-415)

Думанська Г.В., Вітенко І.М.Практичні роботи з географії: практикум для 8-го класуКам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. - 52 с.

Посібник містить практичні роботи й дослідження з курсу "Україна у світі: природа, населення" (8 клас), відповідно до чинної програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Учні навчаться органічно поєднувати природу та суспільство в межах своєї країни і рідної місцевості, виявляти й пояснювати зв’язки між ними. Робота з посібником забезпечує практичне спрямування географічної освіти восьмикласників і формує їх навчально-пізнавальні компетенції, національну свідомість, почуття громадянської й соціальної відповідальності. У практикумі вміщено всі контурні карти, необхідні для виконання практичних робіт і географічних досліджень.

Посібник призначений для учнів 8-го класу та вчителів.

(Лист ІМЗО від 15.06.2016 р. № 2.1/12-Г-379)

Г. В.Думанська, І.М.Вітенко Практичні роботи з географії: практикум для 9-го класу Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 52 с.

Посібник містить практичні роботи і географічні дослідження з курсу «Україна і світове господарство» (9-й клас), відповідно до чинної навчальної програми з географії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Розкрито зміст усіх програмних практичних робіт і географічних досліджень. У ході поетапного виконання завдань досягається успішне використання географічних карт, уміння будувати й аналізувати діаграми, здійснювати самостійну навчальну діяльність шляхом пошуку та опрацювання географічної і статистичної інформації з різних джерел. Уміщено необхідні для виконання робіт контурні карти та рекомендації щодо позначення на них географічних об’єктів. Значну увагу приділено тренувальним завданням. Рубрики «Довідка» та «Цікаво про рідні простори» сприяютимуть активізації пізнавального інтересу.

Посібник призначено для учнів 9 класів та вчителів географії.

(Лист ІМЗО від 10.07.2017 р. № 21.1/12-Г-373)

ISBN 978-966-496-408-8

Г. В.Думанська, І.М.Вітенко Практичні роботи з географії: практикум для 10-го класу Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. – 36 с.

Посібник містить практичні роботи з курсу географії «Регіони та країни» (рівень стандарту) для 10-го класу відповідно до нової навчальної програми (наказ МОН від 23.10.2017 № 1407).

Зміст практичних робіт розкривають різнорівневі завдання: вміння розпізнавати географічні об’єкти або процеси, виконання тренувальних завдань і самостійне виконання завдань творчого рівня. Робота з посібником сприятиме формуванню предметних і ключових компетентностей, цілісної географічної картини світу, заохочуватиме засобами географії до самореалізації здібностей старшокласників, їх інтересів і життєвих планів. Уміщено перелік орієнтовних тем для географічного дослідження і рекомендації щодо їх проведення. Посібник містить комплект контурних карт, необхідних для виконання програмних практичних робіт і досліджень, і таких, що можна використовувати для самостійної роботи на уроці та для поглиблення знань, формування вмінь і цінностей у позаурочний час.

Призначено для учнів 10-го класу та вчителів географії.

(Лист ІМЗО від 27.06.2018 р. № 21.1/12-Г-441)

ISBN 978-966-496-450-7