Головна Про нас Послуги Контакти

Історія

С.О. ГанабаІсторія України. Збірник тестових завдань. Комплексні тести. 20 варіантів для підготовки (1200 тестових завдань)Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 184 с.

ISBN 978-966-496-442-2

У посібнику запропоновано тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших днів), що дають змогу здійснити перевірку знань та умінь учнів із цього курсу. Тести укладено відповідно до чинних програм загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник призначений для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з цієї дисципліни, а також для поурочної роботи.

Зовнішнє незалежне оцінювання – це своєрідна реакція на потребу суспільства визначити рівень знань випускників і надати можливість вищим навчальним зак­ладам обирати найкращих абітурієнтів. Підготовка до цього типу оцінювання передбачає системну й кропітку роботу, суттєва роль у якій відводиться тестовим тренуванням.

Пригадати вивчене за шкільними підручниками, потренуватися у розв’язуванні тестових завдань у форматі ЗНО, підвищити рівень сформованості навичок та предметних компетентностей відповідно до освітнього стандарту допоможе цей посібник. Він є першою частиною комплексної підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання посібника орієнтовані на поточну перевірку рівня засвоєння знань з основних тем курсу історії України. Ці завдання охоп­люють змістові стрижневі лінії історичних тем і рівень оволодіння предметними вміннями.

Наступним етапом підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання є визначення рівня сформованості в абітурієнтів низки предметних компетентностей – просторової, хронологічної, інформаційної, мовної, логічної, аксіологічної, герменевтичної тощо. Дуже цінним, з огляду на компетентнісну зорієнтованість історичної освіти, є використання в посібнику завдань, що передбачають роботу з текстовими та візуальними джерелами. У структурі другого посібника реалізовано принцип побудови тренувальних тестових завдань за предметними вміннями, а саме: встановлювати відповідність між одиничними фактами і типовими загальними явищами, групувати факти за вказаними ознаками, давати визначення історичних понять і термінів, розпізнавати й описувати історико-культурні пам’ятки, відбирати факти, пов’язані з характеристикою історичних осіб, тощо.

Завершальним етапом комплексної підготовки абітурієнтів є розв’язування низки тренувальних тестів, що охоплюють увесь програмний матеріал із курсу історії України. Третій посібник містить низку тренувальних тестових варіантів, що складаються з усіх типів завдань, які використовує Український центр оцінювання якості освіти для перевірки знань та рівня сформованості історичних компетентностей абітурієнтів: завдання з однією правильною відповіддю, завдання множинного вибору, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення хронологічної послідовності, завдання на розпізнавання історико-культурних пам’яток, світлин і плакатів, аналіз текстової інформації, історичних явищ та понять тощо. У посібнику багатоваріантність і різноплановість завдань скомпоновано з дотриманням основної методичної вимоги – від простих завдань до складніших. Варіанти завдань підібрано коректно, кожне з них перевіряє не лише зазначену предметну компетентність (хронологічну, герменевтичну чи просторову), а й інші (логічну, інформаційну тощо). Виконання тестових завдань дає можливість ознайомити абітурієнтів із типовими конструкціями тестів, зрозуміти їх структуру й належно підготуватися до виконання тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.

Зауважимо, що виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу. Збірник має універсальний характер і може також використовуватися педагогами для поурочної роботи, складання завдань на уроки узагальнення знань.

Успіхів та натхнення!

С.О. ГанабаІсторія України. Збірник тестових завдань. Тести для перевірки компетентності. 530 тестових завданьКам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 96 с.

ISBN 978-966-496-438-5

У посібнику запропоновано тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших днів), що дають змогу здійснити перевірку знань та умінь учнів із цього курсу. Тести укладено відповідно до чинних програм загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник призначений для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з цієї дисципліни, а також для поурочної роботи.

С. О. ГанабаІсторія України. Збірник тестових завдань. Тематичний контроль. 30 варіантів для підготовки (900 тестових завдань)Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 140 с.

ISBN 978-966-496-422-4

У посібнику запропоновано тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до нашого часу), які дають змогу здійснити перевірку знань та умінь учнів із цього курсу. Тести укладено відповідно до чинних програм загальноосвітніх нав­чальних закладів. Посібник призначений для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з цієї дисципліни, а також для поурочної роботи.

Коляда І.А. Всесвітня історія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закладів Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. — 304 с. : іл.

У підручнику висвітлено період Нової історії, що розпочинається Великою французькою революцією кінця XVIII ст. та завершується передднем початку Першої світової війни. Основний навчальний матеріал поданий за чинною програмою «Всесвітня історія» Міністерства освіти і науки України. Значна увага приділена практичним заняттям. Образності і покращенню сприйняття історичних процесів і подій Нової історії допомагають витяги з документів, спогадів сучасників, численні ілюстрації та мапи. Розроблена система актуалізуючих, репродуктивно-дедуктивних та творчих завдань покликана пробудити інтерес до поглибленого вивчення періоду, перевірити рівень освітніх досягнень учнів.

Презентація підручника

Історія (електронний варіант)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 № 417)
ISBN 978-966-496-406-4

О.І. Гук, Ю.М. ГукРобочий зошит з історії України. 5-й кл.Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2018. - 44 с.

Робочий зошит "Історія України" для 5-го класу складено відповідно до чинної програми з історії для 5-9-х класів (накази МОН від 13.01.2017 р. № 52 і від 10.02.2017 р. № 201).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетентностей, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 5-го класу закладів загальної середньої освіти і вчителів історії.

(Лист ІМЗО від 06.07.2016 р. № 2.1/12-Г-482)

Гук О.І.Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс) : робочий зошит. 6-й кл.Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 76 с.

ISBN 978-966-496-414-9

Робочий зошит «Всесвітня історія. Історія України (інтегрований курс)» для 6-го класу складено відповідно до чинної оновленої програми з історії для 5–9-х класів (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетенцій, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів історії.

(Лист ІМЗО від 27.06.2017 р. № 21.1/12-Г-281)

О.І. Гук, Ю.М. Гук Робочий зошит з історії України. 7-й кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 40 с.

ISBN 978-966-496-423-1

Робочий зошит «Історія України» для 7-го класу складено відповідно до чинної оновленої програми з історії для 5–9-х класів (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетенцій, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів історії.

(лист ІМЗО від 19.08.2017 р. № 21.1/12-Г-590)

О.І. Гук, Ю.М. Гук Всесвітня історія: робочий зошит. 7-й кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 40 с.

ISBN 978-966-496-432-3

Робочий зошит «Всесвітня історія» для 7-го класу складено відповідно до чинної оновленої програми з історії для 5-9-х класів (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетенцій, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів і вчителів історії.

(лист ІМЗО від 19.08.2017 р. № 21.1/12-Г-589)

О.І. Гук, Ю.М. Гук Робочий зошит з історії України. 8-ий кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 56 с.

ISBN 978-966-496-434-7

Робочий зошит «Історія України» для 8-го класу складено відповідно до чинної програми з історії для 5-9-х класів (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетентностей, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 8-го класу закладів загальної середньої освіти і вчителів історії.

(лист ІМЗО від 02.07.2018 р. № 22.1/12-Г-476)

О.І. Гук, Ю.М. Гук Робочий зошит з всесвітньої історії. 8-ий кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 40 с.

ISBN 978-966-496-435-4

Робочий зошит «Всесвітня історія» для 8-го класу складено відповідно до чинної програми з історії для 5-9-х класів (наказ МОН від 07.06.2017 № 804).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетентностей, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 8-го класу закладів загальної середньої освіти і вчителів історії.

(лист ІМЗО від 02.07.2018 р. № 22.1/12-Г-475)

О.І. Гук, Ю.М. Гук Робочий зошит з історії України. 9-ий кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 60 с.

ISBN 978-966-496-451-4

Робочий зошит «Історія України» для 9-го класу складено відповідно до чинної програми з історії для 5-9-х класів (накази МОН від 13.01.2017 № 52 і від 10.02.2017 р. № 201).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетентностей, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 9-го класу закладів загальної середньої освіти і вчителів історії.

(лист ІМЗО від 06.07.2018 р. № 22.1/12-Г-509)

О.І. Гук, Ю.М. Гук Робочий зошит з всесвітньої історії. 9-ий кл. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 40 с.

ISBN 978-966-496-452-1

Робочий зошит «Всесвітня історія» для 9-го класу складено відповідно до чинної програми з історії для 5-9-х класів (накази МОН від 13.01.2017 № 52 і від 10.02.2017 р. № 201).

Зошит запитань і завдань призначений для перевірки і закріплення предметних компетентностей учнів. Користування цим посібником сприятиме формуванню в учнів хронологічних, просторових, інформаційних, аксіологічних компетентностей, звільнить від непродуктивної механічної роботи. Містить завдання для всіх етапів уроку, а також для самостійної роботи вдома.

Для учнів 9-го класу закладів загальної середньої освіти і вчителів історії.

(лист ІМЗО від 06.07.2018 р. № 22.1/12-Г-508)

І.А. Коляда, В.І. Милько, О.Ю. Кирієнко / за заг. ред. О.П. РеєнтаВсесвітня історія. 9 клас. Книга для вчителяКам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 440 с.

Навчально-методичний посібник для вчителів укладено відповідно до чинної навчальної програми з історії для загальноосвітньої школи. Видання містить варіативні форми, методи та прийоми організації вивчення всесвітньої історії на уроках у 9 класі, орієнтовані завдання перевірки освітніх досягнень учнів.

Для вчителів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

(Лист ІІТЗО від 28.01.2014 р. № 14.1/12-Г-65)

І.А. Коляда, В.І. Милько, О.Ю. Кирієнко / за наук. ред. д. іст. н., професора, заслуженого діяча науки і техніки І.І. ДроботаВсесвітня історія. 9 клас: Збірник документів і матеріалівКам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 68 с.

Посібник-хрестоматію укладено відповідно до чинної навчальної програми з історії для учнів загальноосвітньої школи. Видання містить документи та матеріали, необхідні для вивчення всесвітньої історії на уроках у 9 класі.

Для вчителів, учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

(Лист ІІТЗО від 28.01.2014 р. № 14.1/12-Г-65)

І.А. Коляда, В.І. Милько, О.Ю. Кирієнко / за заг. ред. В.В. ТкаченкаНова історія в художньо-літературних образах (кінець XVIII - XIX ст.): книга для читанняКам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 152 с.

Пропонований посібник, укладений відповідно до чинної навчальної програми з історії для загальноосвітньої школи, складається з науково-популярних нарисів, уривків художньо-літературних творів відомих письменників, спогадів очевидців, які охоплюють весь шкільний курс всесвітньої історії 9 класу. У них відображено реальні політичні події, економічне, культурне та повсякденне життя Нового часу.

Для учнів загальноосвітніх шкіл, учителів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

(Лист ІІТЗО від 28.01.2014 р. № 14.1/12-Г-65)

І.А. Коляда, Н.І. Загребельна, О.Ю. Кирієнко, О.О. Мартенко, В.І. Милько, С.І. ВергунІсторія України. 10 клас. Інноваційні уроки. Книга для вчителя. Частина ІІКам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 172 с.

Навчально-методичний посібник для вчителів укладено відповідно до чинної навчальної програми з історії для загальноосвітньої школи. Видання містить варіативні форми, методи та прийоми організації вивчення історії України на уроках у 10 класі, орієнтовні завдання для перевірки освітніх досягнень учнів.

Для вчителів, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

(Лист ІІТЗО від 11.07.2011 р. № 1.4/18-Г-604)

І.А. Коляда, О.Ю. Кирієнко, В.І Милько, Н.І. Загребельна / за заг. ред. О.П. РеєнтаІсторія України. 10 клас: книга для читанняКам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – 292 с.

Пропонований посібник, укладений відповідно до чинної навчальної програми з історії для загальноосвітньої школи, містить науково-популярні нариси, уривки художньо-літературних творів відомих письменників, спогади очевидців, які охоплюють весь шкільний курс історії України 10 класу. У них відображено реальні політичні події, економічне, культурне та побутове життя українського народу від початку ХХ ст. до розгортання Другої світової війни. Для учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.

(Лист ІІТЗО від 11.07.2011 р. № 1.4/18-Г-604)