Головна Про нас Послуги Контакти

Трудове навчання

І.Ю. Ходзицька, Н.М. Павич, О.В. Горобець, О.І. Безносюк.Трудове навчання (для дівчат): підруч. для 5-го кл. загальноосвіт. навч. закладів Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. - 160 с. : іл.

ISBN 978-966-496-249-7

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми МОНмолодьспорту України.

Підручник складається з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з новими конструкційними матеріалами, що використовуються для виготовлення аплікацій, навчать технології виготовлення аплікацій, правил поведінки за столом, безпечного користування побутовими електроприладами.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. № 10).

Трудове навчання (для дівчат) (електронний варіант)... (PDF)

И.Ю. Ходзицкая, Н.Н. Павич, Е.В. Горобец, Е.И. Безносюк.Трудовое обучение (для девочек): учеб. для 5-го кл. общеобразоват. учеб. заведенийКаменец-Подольский: Аксиома, 2013. - 160 с. : ил.

ISBN 978-966-496-258-9

Учебник разработан в соответствии с новым Государственным стандартом и программой МОНмолодёжиспорта Украины.

Учебник состоит из четырёх разделов, материал которых ознакомит учащихся с новыми конструкционными материалами, используемыми для изготовления аппликаций, научит технологии изготовления аппликаций, правилам поведения за столом, безопасного пользования бытовыми электроприборами.

Рекомендовано Министерством образования и науки, молодёжи и спорта Украины (Приказ МОНмолодёжиспорта Украины от 04.01.2013 г. № 10).

Трудовое обучение (для девочек) (электронный вариант)... (PDF)

І.Ю. Ходзицька, Н.М. Павич, О.В. Горобець,О.І. БезносюкТрудове навчання (для дівчат): підруч. для 6-го кл. загальноосвіт. навч. закладів Кам’янець-По­дільський : Аксіома, 2014. — 240 с.: іл.

ISBN 978-966-496-276-3.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стан­дарту і програми Міністерства освіти і науки України. Підручник складається з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з власти­востями матеріалів рослинного походження, навчать технології ви­шивання вишивальними швами, а також містять відомості про основи техніки, технологій, проектування та технологію домашнього господарювання.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).

Трудове навчання (для дівчат) (електронний варіант)... (PDF)

И. Ю. Ходзицкая, Н. Н. Павич, Е. В. Горобец, Е. И. БезносюкТрудовое обучение (для девочек) : учеб. для 6-го кл. общеобразоват. учеб. заведенийКаменец-Подольский : Аксиома, 2014. — 240 с. : ил.

ISBN 978-966-496-299-2.

Учебник разработан в соответствии с новым Государственным стандартом и программой Министерства образования и науки Украины. Учебник состоит из четырех разделов, материал которых ознакомит учащихся со свойствами материалов растительного происхождения, научит технологии вышивания вышивальными швами, а также содержит сведения об основах техники, технологий, проектирования и технологии домашнего хозяйства.

Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (Приказ Министерства образования и науки Украины от 07.02.2014 г. № 123).

Трудовое обучение (для девочек) (электронный вариант)... (PDF)

І.Ю. Ходзицька, О.І. Безносюк, О.В. Горобець, Н.М. ПавичТрудове навчання (для дівчат): підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. закладів Кам’янець-По­дільський : Аксіома, 2015. — 176 с.: іл.

Підручник розроблено відповідно до нового Державного стандарту і програми Міністерства освіти і науки України. Підручник складається з чотирьох розділів, які ознайомлять учнів з властивостями волокон та тканин тваринного походження, навчать технології в’язання гачком, а також містять відомості про будову швейної машини та роботу на ній, основи проектної діяльності та технологію малярних робіт і маркування споживчих товарів.

Трудове навчання (для дівчат) (електронний варіант)... (PDF)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777)

ISBN 978-966-496-336-4