Головна Про нас Послуги Контакти

Підготовка до ЗНО

С.О. ГанабаІсторія України. Збірник тестових завдань. Комплексні тести. 20 варіантів для підготовки (1200 тестових завдань)Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 184 с.

ISBN 978-966-496-442-2

У посібнику запропоновано тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших днів), що дають змогу здійснити перевірку знань та умінь учнів із цього курсу. Тести укладено відповідно до чинних програм загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник призначений для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з цієї дисципліни, а також для поурочної роботи.

С.О. ГанабаІсторія України. Збірник тестових завдань. Тести для перевірки компетентності. 530 тестових завданьКам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 96 с.

ISBN 978-966-496-438-5

У посібнику запропоновано тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до наших днів), що дають змогу здійснити перевірку знань та умінь учнів із цього курсу. Тести укладено відповідно до чинних програм загальноосвітніх навчальних закладів.

Посібник призначений для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з цієї дисципліни, а також для поурочної роботи.

С. О. ГанабаІсторія України. Збірник тестових завдань. Тематичний контроль. 30 варіантів для підготовки (900 тестових завдань)Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2018. – 140 с.

ISBN 978-966-496-422-4

У посібнику запропоновано тестові завдання з історії України (від найдавніших часів до нашого часу), які дають змогу здійснити перевірку знань та умінь учнів із цього курсу. Тести укладено відповідно до чинних програм загальноосвітніх нав­чальних закладів. Посібник призначений для підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з цієї дисципліни, а також для поурочної роботи.

Зовнішнє незалежне оцінювання – це своєрідна реакція на потребу суспільства визначити рівень знань випускників і надати можливість вищим навчальним зак­ладам обирати найкращих абітурієнтів. Підготовка до цього типу оцінювання передбачає системну й кропітку роботу, суттєва роль у якій відводиться тестовим тренуванням.

Пригадати вивчене за шкільними підручниками, потренуватися у розв’язуванні тестових завдань у форматі ЗНО, підвищити рівень сформованості навичок та предметних компетентностей відповідно до освітнього стандарту допоможе цей посібник. Він є першою частиною комплексної підготовки абітурієнтів до зовнішнього незалежного оцінювання. Завдання посібника орієнтовані на поточну перевірку рівня засвоєння знань з основних тем курсу історії України. Ці завдання охоп­люють змістові стрижневі лінії історичних тем і рівень оволодіння предметними вміннями.

Наступним етапом підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання є визначення рівня сформованості в абітурієнтів низки предметних компетентностей – просторової, хронологічної, інформаційної, мовної, логічної, аксіологічної, герменевтичної тощо. Дуже цінним, з огляду на компетентнісну зорієнтованість історичної освіти, є використання в посібнику завдань, що передбачають роботу з текстовими та візуальними джерелами. У структурі другого посібника реалізовано принцип побудови тренувальних тестових завдань за предметними вміннями, а саме: встановлювати відповідність між одиничними фактами і типовими загальними явищами, групувати факти за вказаними ознаками, давати визначення історичних понять і термінів, розпізнавати й описувати історико-культурні пам’ятки, відбирати факти, пов’язані з характеристикою історичних осіб, тощо.

Завершальним етапом комплексної підготовки абітурієнтів є розв’язування низки тренувальних тестів, що охоплюють увесь програмний матеріал із курсу історії України. Третій посібник містить низку тренувальних тестових варіантів, що складаються з усіх типів завдань, які використовує Український центр оцінювання якості освіти для перевірки знань та рівня сформованості історичних компетентностей абітурієнтів: завдання з однією правильною відповіддю, завдання множинного вибору, завдання на встановлення відповідності, завдання на встановлення хронологічної послідовності, завдання на розпізнавання історико-культурних пам’яток, світлин і плакатів, аналіз текстової інформації, історичних явищ та понять тощо. У посібнику багатоваріантність і різноплановість завдань скомпоновано з дотриманням основної методичної вимоги – від простих завдань до складніших. Варіанти завдань підібрано коректно, кожне з них перевіряє не лише зазначену предметну компетентність (хронологічну, герменевтичну чи просторову), а й інші (логічну, інформаційну тощо). Виконання тестових завдань дає можливість ознайомити абітурієнтів із типовими конструкціями тестів, зрозуміти їх структуру й належно підготуватися до виконання тестових завдань зовнішнього незалежного оцінювання.

Зауважимо, що виконанню тестових завдань повинно передувати ґрунтовне повторення теоретичного матеріалу. Збірник має універсальний характер і може також використовуватися педагогами для поурочної роботи, складання завдань на уроки узагальнення знань.

Успіхів і терпіння!

Голодюк І.Українська література. Питальник: збірник тестових завдань у запитаннях та відповідях / автори-упорядники І. Голодюк, Г. Василевич.Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2017. – 224 с.

ISBN 978-966-496-431-6

У посібнику подано систематизований та узагальнений матеріал із курсу «Українська література» відповідно до чинної програми зовнішнього незалежного оцінювання у формі тестових завдань відкритої форми. Видання стане в нагоді абітурієнтам та учителям-словесникам.

Лист ІМЗО від 04.07. 2017 № 21.1/12 Г-326

Дане видання є якісним навчальним посібником, для підготовки учнів до ЗНО з української літератури, укладене тандемом вчителя-практика та вузівського викладача.

Авторами посібника є:

Голодюк Ірина Романівна - учитель української мови та літератури Івано-Франківської школи №6 імені Івана Ревчука, має науковий ступінь кандидата філологічних наук.

Василевич Гафія Ярославівна - доцент кафедри української мови Прикарпатсього національного університету імені Василя Стефаника, кандидат філологічних наук.

  • "Питальник" використовується абітурієнтами з 2009 року, починаючи з 2013 року перевидається і доповнюється, сьогодні є актуальним, оновленим виданням, в якому подається найважливіша інформація, яку слід знати учню готуючись до ЗНО.
  • Форма подачі є максимально адаптованою до вимог чинної програми. Система тестових завдань відкритої форми дозволяє учню скласти тести ЗНО, користуючись тільки цим посібником.
  • До видання включено зразки тестів формату ЗНО, що дозволяє узагальнити матеріал й бути готовим саме до тої форми опитування, яка буде під час складання іспиту.
  • У "Питальнику" подані тексти віршів, які необхідно вивчити готуючись до ЗНО. Також до посібника включено адаптовані прозові тексти з давньої української літератури.
  • На відміну від інших посібників, навчальний матеріал подається в зрозумілій і стислій формі, не перевантажений зайвою інформацією. Це допоможе легко запам'ятати необхідний матеріал для складання іспиту з літератури, без жодної помилки. У "Питальнику" учню пропонується тільки ті твори, що передбачені чинною програмою.
  • "Питальник" рекомендується вчителям, під час опитувань та самостійних робіт для учнів.
  • Автори радять використовувати посібник у навчально-виховному процесі, починаючи з 8 класу, що дозволить учням опрацювати весь теоретичний матеріал та якісно підготуватися до складання ЗНО.